Mikroorganizmi in higiena rok

print

 

Lokacija: Fakulteta za vede o zdravju, Izola

Termin: 9:00 - 16:00

 

Mikroorganizmi so povsod okoli nas in imajo pomembno vlogo, saj kot del naravne mikrobne flore naseljujejo kožo in sluznice zdravih ljudi. Stalno prisotni mikroorganizmi nas ščitijo, prehodno prisotni pa so lahko povzročitelji mnogih okužb. Higiena rok zato predstavlja enega ključnih dejavnikov, s katerim lahko preprečimo širjenje patogenih mikroorganizmov. Ogledali si bomo kako učinkovito je umivanje v primerjavi z razkuževanjem rok. Preverili bomo kako mikroorganizmi rastejo v laboratoriju na umetnih gojiščih in kako zgledajo posamezne celice pod mikroskopom.

 

Anketa - podoba raziskovalcev