Moja raziskovalna pot

print

prof. dr. Maja Čemažar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

Že v osnovni šoli me je zelo zanimala narava, zato sem se odločila, da bom obiskovala srednjo naravoslovno šolo. Tekom srednješolskega izobraževanja se je to zanimanje samo še stopnjevalo. Predvsem me je zelo zanimala biologija in še posebej mikrobiologija ter delo v laboratoriju. Ko sem se odločala kje nadaljevati študij, sem kolebala med medicino, farmacijo, veterino in biologijo. Na koncu je zmagala biologija, ker se mi je zdelo, da bom imela tako največ možnosti za delo v laboratoriju, ko bom študij zaključila. Na študijskem program Biologija, sem izbrala Molekularno smer, ker so me procesi v celicah zanimali bolj, kot sistematika ali ekologija. Večina predavanj je bila usmerjena v biokemijo, genetiko (takrat še prokariontsko) in mikrobiologijo. Onkologije oz. tumorske biologije pa na predavanjih nismo slišali nič oz. izjemno malo, kar pravzaprav ni čudno: na študiju biologije se učiš o tem, kako potekajo v celicah procesi normalno oz. kadar so celice zdrave.

Moja raziskovalna pot pa se je začela, ko sem dobila službo na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Začela sem spoznavati onkologijo in sem se “zaljubila” v tumorsko biologijo, ker so tumorske celice tako zelo sposobne se izogniti vsaki kontroli oz. terapiji oz. imajo odgovor na vsako našo intervencijo oz- zdravljenje.

Skupno s sodelavci, predvsem mlajšimi doktorskimi študenti in podoktorskimi raziskovalci razvijamo terapije, ki temeljijo na vnašanju terapevtskih genov v telesne celice in tako vplivamo na zaustavitev ali uničenje rakave bolezni. Trenutno razvijamo terapije, ki stimulirano naš imunski sistem, da se lahko bolj uspešno bori proti rakavim celicam. Poleg določevanja protitumorskem učinkovitosti, določamo tudi mehanizme delovanja, kar potem vodi v še bolj uspešno načrtovanje terapija. To je naše glavno področje dela. In predvsem me moje delo veseli in sem res zadovoljna, da lahko delam uporabno translacijsko znanost in da so rezultati vidni v praksi. To je največja motivacija. In ambicije ter cilji so to, da bi s terapijami, ki jih razvijamo lahko pomagali še več bolnikom. 

 

---------------------

Prof. dr. Maja Čemažar je raziskovalka, ki se že več kot 15 let ukvarja s translacijskimi raziskavami v onkologiji. Kot vodja raziskovalnega projekta je aktivna na področju eksperimentalne onkologije, kjer raziskuje biomedicinske aplikacije elektroporacije. Glavno področje njenega dela je uporaba elektroporacije za ciljan vnos citostatikov v tumorje, kjer so raziskave že v klinični fazi poskusov. Poleg tega se aktivno ukvarja tudi z elektrogensko terapijo za zdravljenje raka, ki ima tudi velike možnosti za prenos v kliniko. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela na UP VŠZI in Onkološkem inštitutu Ljubljana, predava na dodiplomskem študiju Okolje na Univerzi v Novi Gorici in na podiplomskem študiju Biomedicina Univerze v Ljubljani, kjer je tudi mentorica večim doktorandom.

Anketa - podoba raziskovalcev