Nagradni natečaj na temo znanost za življenje: nagrajeni izdelki v letu 2017

print

 

Konzorcijski partnerji Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Nacionalni inštitut za biologijo in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017 so razpisali nagradni natečaj za fotografijo na temo »Ekosistem«, poezijo na temo »Raziskovalec« ali posneti film na temo »Čisto okolje«.

Na natečaju so lahko sodelovali vsi učenci osnovnih in srednjih šol v Sloveniji ter učenci dvojezičnih osnovnih in srednjih šol in šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu (v Avstriji, Italiji in na Madžarskem).

Za vsako kategorijo je strokovna komisija izbrala tri nagrajence, ki so jim podeljene uporabne nagrade: za prvo mesto v vsaki kategoriji tablični računalnik, za drugo mesto bon za šolske potrebščine v vrednosti 100 EUR in za tretje mesto bon za šolske potrebščine v vrednosti 50 EUR.

Razred avtorja izdelka, ki je na spletnem omrežju Facebook prejel največ »všečkov« je nagrajen z raziskovalnim izletom.

 

NAJBOLJŠA FOTOGRAFIJA na temo »Ekosistem«:

1. mesto: Anže Robič, Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter, Šentjakob v Rožu, Avstrija

2. mesto: Klara Ukmar, Državni licej s slovenskim učnim jezikom Antona Martina Slomška v Trstu, Italija

3. mesto: Maja Bavdaž, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

 

NAJBOLJŠI FILM na temo »Čisto okolje«:

1. mesto: Tina in Dan Skočaj, Osnovna šola Draga Bajca Vipava

2. mesto: Učenci Osnovne šole Grad (Tine Fujs Perša, Alex Horvat, Mišel Kular, Špela Makari, Melisa Sever in Zarja Škafer)

3. mesto: Pia Kreže in Pija Marija Kopač, Osnovna šola Ledina, Ljubljana

 

NAJBOLJŠA POEZIJA na temo »Raziskovalec«:

1. mesto: An Julijan Fujs, Osnovna šola II Murska Sobota

2. mesto: Maks Dakskobler, Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter, Šentjakob v Rožu, Avstrija

3. mesto: Tim Novak, Osnovna šola Ledina, Ljubljana

 

POSEBNA NAGRADA - prispevek z največ »všečkov«:

fotografija Anžeta Robiča z naslovom "Dom jelena"

Sklep o izboru nagrajencev

Fotografija

 

Poezija

 

Film

 

Anketa - podoba raziskovalcev