Program po lokacijah: Ljutomer

print

Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5

3D lutke

 

 

 

 

 

 

Glavni trgtop

Ogled mesta Ljutomer

Človeški glas in EU kotiček

 

 

 

 

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomertop

Tujerodne invazivne vrste v Pomurju

Čiščenje odpadnih voda in različne tehnologije čiščenj

Okrogla miza

3D prezentacija

 

Dom kulture Ljutomertop

Razstava in predstavitev raziskovalnih nalog

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec Cezanjevci 61atop

3D lutke

 

 

 

 

 

 

 

Predavalnica zdravstvenega doma Ljutomertop

ADHD

 

 

 

 

 top

Radenska d. o.o.,Radencitop

Naravna in mineralna voda

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Ivana Cankarja, Ljutomertop

Zdrav življenjski slog

 

 

 

 

 

OŠ Janka Ribiča Cezanjevcitop

Zdrav življenjski slog

 

 

 

 

 

 

 

Nakupovalno središče Jagertop

Predvajanje oddaj in filma 

 

 

 

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev