Blogi o raziskovanju

print

 

Ostanimo radovedni

Marko Posavčević, mladi raziskovalec

 

 

 

 

 

Nova področja v znanosti bodo v prihodnosti vse bolj potrebna

prof. ddr. Ana Vovk Korže, vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije UM FF

 

 

 

 

 

 

 Raziskovalci smo vsi, nekateri smo poklicni – pot do  določanja gensko spremenjenih organizmov

 izr. prof. dr. Jana Žel, Nacionalni Inštitut za biologijo

 

 

 

 

 

Nekaj misli o začetku kariere

doc. dr. Željko Oset (1984), zgodovinar, Fakulteta za humanistiko in Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

 

 

 

 

 

 

 

Kako so me pritegnile zvezde

 prof. dr. Andreja Gomboc, Fakulteta za naravoslovje  in Center za  astrofiziko in kozmologijo, Univerza v  Novi Gorici

 

 

 

My dream became reality ...

doc. dr. Irina Elena Cristea, Center za sisteme in informacijske tehnologije, Univerza v Novi Gorici

 

 

 

 

 

  Moja raziskovalna pot

  dr. Marija Meznarič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

 

 

 

 

 

 

 Blog

Leja Goljat, mlada raziskovalka, Laboratorij za vede o okolju in življenju in Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

 

 

 

 

  Zakaj raziskujem

 dr. Petra Mišmaš, podoktorska raziskovalka Centra za kognitivne znanosti  jezika in Fakultete za humanistiko, Univerze v Novi Gorici

 

 

 

 

Kako sem postala raziskovalka rastlinskega sveta?

Prof. dr. Marina Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo

 

 

 

 

 

 

Moja raziskovalna pot

Prof. dr. Maja Čemažar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

 

 

 

 

 

Jaz, raziskovalka ali kako se je vse skupaj pravzaprav začelo

Kaj počnejo raziskovalci – 1. del

asist. Manja Podgoršek, Univerza v Maribor, Pedagoška fakulteta
 
 
 
 
 
 
 
 

Podjetniški dnevnik

Prof. dr. Borut Likar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Priročnik aforizmov za preživetje v inovativni družbi

Prof. dr. Borut Likar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

 

 

 

 

 

“Coming to Slovenia: for science and so much more"

asistent, raziskovalec Michael “Mike” Burnard; Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

 

 

 

 

 

Kako sva kot biologinji pristali v pridelavi rastlin?

Alenka Baruca Arbeiter in Tea Knap, UP FAMNIT Oddelek za aplikativno naravoslovje

 

Alenka Baruca Arbeiter

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tea Knap

 

 

Začetki mojega raziskovanja v matematiki

Niko Tratnik

 

 

 

 

 

 

Blog

dr. Matej Štuhec

 

 

 

 

Kako sem pristal na Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN na delu na Velikem hadronskem trkalniku?

dr. Matej Mertik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

doc. dr. Lili Yang, Center za astrofiziko in kozmologijo, Univerza v Novi Gorici

 

 

 

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev