Blog

print

dr. Matej Štuhec

 

Življensko vodilo: "Napake v zdravljenju z zdravili je potrebno odkrivati za vsako ceno in o njih konstruktivno razpravljati v timskem duhu s pomočjo z dokazi podprte medicine."

Znanstveno področje: Medicina, psihiatrija in Farmacija

- Dr. Matej Štuhec se je rodil 28.11.1985 v Murski Soboti. Po osnovni šoli v Križevcih pri Ljutomeru je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru in se vpisal na Fakulteto za farmacijo v Ljubljani. Leta 2002 osvojil tretje mesto in zlato priznanje iz zgodovine na državnem tekmovanju zgodovinarjev. Leta 2003 se je uvrstil v slovensko ekipo za kemijsko olimpiado v Atenah in istega leta postal evropski in državni prvak z zlatim priznanjem iz znanja geografije. Leta 2004 je prav tako prejel zlato priznanje iz znanja kemije (Preglova plaketa). Diplomiral je leta 2010 in doktoriral februarja 2015 iz Biomedicine in specializiral iz klinične farmacije leta 2014. Od leta 2005 je turistični vodnik z licenco in vodi skupine v številne evropske in svetovne države (npr. Severna Koreja, Kitajska, Francoska Polinezija, Azori, Zelenortski otoki, Madeira, Grčija, Portugalska, Španija …). V letu 2010 je pričel z delom kliničnega farmacevta v Psihiatrični bolnici Ormož. Na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani predava psihofarmakologijo pri predmetu Klinična farmacija. Od leta 2013 dela kot farmacevt svetovalec v ZD Ljutomer in od leta 2014 kot zunanji svetovalec za VIP World Medical, Bellaire, TX, ZDA za področje psihiatrije in napake v zdravljenju z zdravili. Kljub mladosti je trenutno Matej Štuhec že najuspešnejši slovenski raziskovalec v kategoriji Psihiatrija (SICRIS) po objavah (A1, 1435 točk) in v zelo kvalitetnih znanstvenih dosežkih (A' kategorija, 560 točk) in v pomembnih dosežkih (A1/2, 720 točk). Do sedaj je kot glavni ali prvi avtor objavil 21 znanstvenih člankov in prispevkov v revijah s faktorjem vpliva, od tega večino kot edini avtor. Vsebina njegovih člankov predvsem opisuje korist neposredne vključitve kliničnega farmacevta v zdravljenje z zdravili neposredno ob bolniku, psihofarmakoterapijo, interakcije med zdravili in neustrezno zdravljenje z zdravili. Je ugledni strokovnjak za klinično farmacijo in psihofarmakoterapijo, kar potrjuje s številnimi recenzijami za številne vodilne svetovne revije s faktorjem vpliva iz psihofarmakoterapije, psihiatrije in farmakologije: Annals of Pharmacotherapy (ZDA), Journal of Clinical Psychopharmacology (ZDA), Psychopharmacology (NEM), BMC Health Services Research (VB) BMJ OPEN (VB), Pharmacopsychiatry (NEM), European Child & Adolescent Psychiatry (NEM) in World Journal of Biological Psychiatry (AVS). Je član Evropskega psihiatričnega združenja, Ameriškega združenja za nevropsihiatrično klinično farmacijo, Slovenskega farmacevtskega društva, Sekcije za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu in član upravnega odbora Sekcije za klinično farmacijo. V svoji strokovni in znanstveni karieri je bil vabljen predavatelj na številnih domačih in mednarodnih kongresih (Slovenski infektološki kongres, Dermatološki kongres Slovenije, Slovenski farmacevtski kongres, Schrottovi dnevi, Cvahtetovi dnevi javnega zdravja, Uporabna kardiologija, Slovenski kongres klinične farmacije in kot 29 letnik kratki predstavitvi na Evropskem psihiatričnem kongresu EPA na Dunaju). Trenutno živi v Križevcih pri Ljutomeru.  

- Njegova disertacija nosi naslov Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov. Njegova bibilografija do konca leta 2015 šteje 70 enot.

Raziskave dostopne: https://www.researchgate.net/profile/Matej_Stuhec

http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20160116090315-40235.html

Recenzije dostopne:

https://publons.com/author/460522/matej-stuhec

 

Službeni naslov: Psihiatrična bolnici Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Službeni telefon: 031239414
Službeni e-mail: matejstuhec@gmail.com

KRATEK POVZETEK DOKTORSKE DISERTACIJE: Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov
" Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je pogosto diagnosticirana motnja pri otrocih in mladostnikih. Prevalenca ADHD v svetu med otroci in mladostniki je 8–10 % in med odraslimi 2,5–4 %. Natančen vzrok ADHD ni znan. Število diagnosticiranih bolnikov z ADHD raste. V Sloveniji se obseg diagnostike in zdravljenja ADHD zaradi večje pozornosti in prepoznavanja povečuje. Kljub pomenu ADHD na javno zdravje, epidemiologija in poraba zdravil ADHD v tem delu Evrope, vključujoč Slovenijo, nista dobro raziskani. Glede na smernice zdravljenje bolnikov z ADHD vključuje zdravljenje z zdravili in nefarmakološko zdravljenje. Zdravila za zdravljenje ADHD so do danes bila dobro raziskana; zaradi pomanjkanja kliničnih raziskav o učinkovitost bupropiona primanjkuje tudi raziskav o primerjalni učinkovitosti bupropiona z drugimi zdravili. Namen doktorskega dela je bilo oceniti parametre epidemiologije ADHD in porabe zdravil ADHD v Sloveniji, jih primerjati z drugimi državami ter oceniti primerjalno učinkovitost in sprejemljivosti zdravil za ADHD z uporabo metaanalize. Iz teme doktorske disertacije so bili objavljeni štirje članki s faktorjem vpliva, od tega dva članka v prvi četrtini najuspešnejših revij področja psihiatrije in pediatrije."

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev