Moja raziskovalna pot

print

 

dr. Marija Meznarič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

 

Svojo mladost sem preživela na podeželju (Kobilje), obdana z neokrnjeno naravo, kar je bil ključen razlog, da me je poznejša pot zanesla na področje biologije. Na dodiplomskem študiju sem imela poleg ostalih profesorjem tudi odlična botanika (prof. dr. Ljerka Godicelj, prof. dr. Tone Wraber), ki sta me še dodatno navdušila nad svetom rastlin. Terenske vaje pri obeh profesorjih so bile zame užitek v popolnem pomenu besede. Poznavanje rastlinskega sveta sem nato še dodatno nadgradila na podiplomskem študiju ob pomoči dveh odličnih profesorjev, izred. prof. dr. Sonje Škornik in red. prof. dr. Mitje Kaligariča.

Rojena sem 3. 10. 1965 v Murski Soboti. Osnovno šolo sem končala na Kobilju, kjer sem šesti razred preskočila. Nato sem izobraževanje nadaljevala na Gimnaziji Murska Sobota (smer splošna gimnazija). Po končani maturi sem se vpisala na prvo stopnjo izobraževanja na Pedagoško akademijo Maribor na Univerzo v Mariboru, kjer sem diplomirala kot profesorica biologije in kemije. Izobraževanje sem nadaljevala na drugi stopnji na Biotehnični fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo na Univerzi v Ljubljani, kjer sem uspešno diplomirala. Leta 2004 sem se izredno vpisala na podiplomski študij (magisterij iz biologije) na Univerzo v Mariboru, Fakulteto za naravoslovje in matematiko, oddelek za biologijo in leta 2008 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslov »Vegetacija prodišč v odvisnosti od strukture in višine prodišč na primeru Srednje Drave«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitja Kaligariča in somentorice doc. dr. Sonje Škornik.

Kmalu za tem sem izredni študij nadaljevala na isti fakulteti in leta 2016 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Vrstni obrat in premiki v funkcionalnih tipih rastlin v primarni sukcesiji na rečnih prodiščih« pod mentorstvom izred. prof. dr. Sonje Škornik in somentorja red. prof. dr. Mitja Kaligariča.

Od leta 1989 sem zaposlena na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer poučujem biologijo v gimnazijskem programu.

Že vrsto let sodelujem z Zavodom RS za šolstvo, kot mentorska učiteljica za biologijo, od leta 2016 sem članica Državne predmetne komisije za biologijo pri splošni maturi in izvedenka za biološke maturitetne naloge. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer sem bila koordinatorica projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju. Trenutno sodelujem v projektu Strokovna/bralna pismenost mladih na Gimnaziji Ljutomer in pri projektu Noč raziskovalcev. Na šoli sem mentorica gimnazijcem na številnih bioloških tekmovanjih (Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Tekmovanje iz znanja biologije oz. proteusovo priznanje, Tekmovanje iz poznavanja rastlin, Tekmovanje mladi raziskovalci, Krkine nagrade), na katerih dijaki na državnem nivoju dosegajo številna srebrna, zlata priznanja in nagrade. Zveza za tehnično kulturo Slovenije in regionalni center Murska Sobota sta mi dvakrat podelila plaketo Naj mentor. Na šoli pripravljam tudi delavnice na taboru za osnovnošolce, Znanje za mlade in ob informativnih dnevih. S strokovnimi prispevki prav tako aktivno sodelujem na številnih strokovnih simpozijih. Bila sem tudi recenzentka mikrobiološkega učbenika avtorice Nade Devetak v sklopu mikrobiološke izbirne vsebine v gimnazijskem programu. Sem tudi mentorica študentom biologije, ki opravljajo pedagoško prakso na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer.

Danes stanujem v Ljutomeru in sem še vedno zaposlena na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Opravljam poklic, poklic učiteljice, ki je danes za številne ljudi razvrednoten, zame pa je še vedno lep, poseben in dostojanstven. Pri delu z mladimi namreč postaneš in ostaneš tudi sam »po duši mlad«.

 

Anketa - podoba raziskovalcev