Začetki mojega raziskovanja v matematiki

print

Niko Tratnik

 

Matematika mi je bila zanimiva že v osnovni šoli, še posebej pa me je pritegnila v gimnaziji. Z veseljem sem pomagal sošolcem pri učenju in se udeleževal matematičnih tekmovanj, zato odločitev za študij matematike ni bila težka. Moja raziskovalna pot pa se je pravzaprav začela v drugem letniku magistrskega študija, kjer je s pomočjo profesorja nastal moj prvi članek. Tema je bila topologija, ki je zelo abstraktno področje matematike. Hitro po nastanku članka je sledila moja prva pot v ZDA, kjer sem članek predstavil na mednarodni matematični konferenci.

Situacija pa se je precej spremenila, ko je bilo še isto leto razpisano mesto mladega raziskovalca. Ker me je raziskovalno delo začelo zanimati in ker služb v tistem času ni bilo veliko, sem delovno mesto seveda z veseljem sprejel. To pa je pomenilo, da sem moral spremeniti področje raziskovanja iz topologije v teorijo grafov – področje matematike, ki proučuje strukture, sestavljene iz vozlišč (točk) in povezav med njimi. Zaradi mnogih aplikacij in zanimivosti tega področja, sem se takoj navdušil tudi nad teorijo grafov. Tema mojega raziskovanja je nato postala kemijska teorija grafov, kjer je v sklopu magistrskega dela nastal moj drugi članek.

Kemijska teorija grafov ostaja področje mojega raziskovanja tudi pri doktoratu. Z mentorico raziskujeva strukturne lastnosti resonančnih grafov fulerenov in ogljikovih nanocevk. Slednje so izreden material nanodimenzij, ki je zelo močan in premore tudi električno prevodnost.

 

Pri delu sodelujem z raziskovalci iz Španije, Kitajske, ZDA in Hrvaške. Udeležil sem se več konferenc (ZDA, Španija, Kitajska, Indonezija) in tako obiskal kraje, ki jih sicer morda ne bi nikoli videl. Delovno mesto mladega raziskovalca je zame idealno, saj dopušča veliko časa za raziskovanje, hkrati pa sem kot asistent vključen v pedagoški proces na programu matematike, kar mi je prav tako v veliko veselje.

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev