Tujerodne invazivne vrste v Pomurju

print

 

Lokacija: GFML

Termin: 14:00-15:00


Spoznavanje in analiziranje invazivnih tujerodnih vrst v Pomurju: prepoznavanje teh vrst in analiziranje njihovega vpliva na zdravje ljudi, gospodarstvo in avtohtono biotsko raznovrstnost.

 

Anketa - podoba raziskovalcev