Botanični vrt Univerze v Ljubljani

print

Tropski gozd v Ljubljani

 

Dr. Jože Bavcon je vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani že od leta 1996. Je eden izmed vrhunskih slovenskih botanikov, ki mu je narava skoraj drugi dom. Pod svojim vodenjem je Ljubljanski botanični vrt dvignil na nivo priznanih evropskih botaničnih vrtov in ga naredil mednarodno prepoznavnega. Njegovo strast pa predstavljajo tudi raziskave o variabilnosti navadnega malega zvončka (Galanthus nivalis), navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) in rodu krokusov. Izsledke o svojih raziskavah je objavil v številnih monografijah (Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis) v Sloveniji, Žafrani (Crocus) v Sloveniji, Navadna ciklama (Cyclamen purpurascens) in njena raznolikost v Sloveniji;…), ki so zelo iskane in cenjene v hortikulturni meki – Angliji. Z monografijo Naše rastline pa je ljudem predstavil čudoviti svet vrstno izredno bogate slovenske flore in jo populariziral. Zavzema se za ohranjanje slovenskega avtohtonega rastlinstva in njegovo predstavitev širšemu svetu. Tako znanje klasične botanike dopolnjuje s hortikulturnim znanjem, s čimer sodeluje pri problematiki urejanja urbanega okolja mesta Ljubljane in drugih mest. Prav tako je dobitnik prestižne Marsh-ove nagrade 2015, ki jo podeljuje Botanic Gardens Conservation International za izjemne dosežke na področju varovanja rastlinskih vrst v svetovnem merilu.

 

Mag. Blanka Ravnjak je biologinja. V Botanični vrt je prišla še kot študentka in se je zelo hitro vklopila v delo. Vodenje in spoznavanje rastlin v vrtu je tako postala njena priljubljena tema. Že v vrtu je bilo polno avtohtonih rastlin, ko pa je intenzivneje pričela še s terenskim delom se ji je občutek za lepoto slovenskih rastlin le še povečal. Tako so se ji pričele porajati ideje, kam katero izmed vrst posaditi glede na okoljske razmere tudi izven Botaničnega vrta. In tako so nastajale ideje, ki so se uresničevale in preraščale meje vrta in Slovenije. S slovenskimi avtohtonimi rastlinami je uspela prepričati celo sloviti  kraljevi botanični vrt Kew v Londonu, da je Botaničnemu vrtu namenil projekt zbiranja semen Slovenije za Milenijsko semensko banko. V vrt je privabila tudi številne tuje študente in sodelovala celo pri organizaciji poletne šole za študente z daljnega Tajvana. Danes je v vrtu zaposlena kot raziskovalka in kuratorka rastlinske zbirke. Skrbi za  povezavo vrta s svetom in za promocijo vrta v javnosti z nastopanjem v različnih medijih.

 

Anketa - podoba raziskovalcev