Citypark Ljubljana

print

Noč raziskovalcev v Cityparku Ljubljana

 

 

Doc. dr. Meta Virant Doberlet

vodja Oddelka za raziskovanje organizmov in ekosistemov, NIB

 

Dodatne informacije:

http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=141&Itemid=12

 

 

Doc. dr. Tina Eleršek

znanstvena sodelavka, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, NIB

 

 

 

Dodatne informacije:

http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=68&Itemid=12

 

 

Izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak

vodja Infrastrukturnega Centra Planta in vodja Infrastrukturnega programa Nacionalnega inštituta za biologijo, vodja raziskovalne skupine Center za Raziskave Vina

 

 

Dodatne informacije:

http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=104&Itemid=12

 

 

dr. Urška Koce

Biologinja, ki se poklicno ukvarja s proučevanjem ptic in naravovarstvom. Proučuje malega deževnika (Charadrius dubius),  travniško ptico repaljščico (Saxicola rubetra) na njenih gnezdiščih na Ljubljanskem barju ter na selitvi v Črni Gori ter sodeluje pri vzpostavitvi območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). 

 

 

 

 

Tilen Basle

Diplomirani ekolog naravovarstvenik (UN) - dipl. ekol. naravov. (UN). Zaposlen na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije kot varstveni ornitolog, kjer se ukvarja s proučevanjem vodnih ptic na območju reke Drave. Trenutno sodeluje pri raziskavi, katera skuša ugotoviti, koliko mladičev malega deževnika dočaka svoj prvi polet, ter koliko mladičev in odraslih se v prihodnjih letih vrne na prodišča reke Drave v Sloveniji.

 

 

 

Igor Kuzma

Sodeluje pri različnih razvojnih projektih s področja povezovanja geoprostorskih in statističnih podatkov. Poudarek njegovega dela je na razvoju geoprostorskih statističnih produktov in storitev za uporabnike, ki do le-teh dostopajo preko spletnih interaktivnih kartografskih aplikacij za vizualizacijo in prenos geoprostorskih statistik. Raziskovalno delo ga povezuje s kolegi iz sorodnih evropskih in svetovnih institucij, s katerimi oblikujejo nove metodologije in raziskovalne pristope pri integraciji statistike v okvir geografskih informacijskih sistemov.

 

 

Urška Mrgole, univ. dipl. ekon.

Center za prenos tehnologij in inovacij, IJS

· Asistent na področju EU projektov

· Asistent na področju sodelovanja z industrijo

Urška deluje na področju EU projektov, s katerimi dvigniti zanimanje mladih za naravoslovno-tehnična področja; tako v obliki obšolskih in prostočasnih dejavnosti kot tudi za zavestno odločanje za študij naravoslovnih ved in razvoj nadaljnje poklicne kariere na tem področju.

 

Špelca Kompara

 

 

Center za prenos tehnologij in inovacij, IJS

· Asistent na področju EU projektov

· Upravljavec s tehnologijami

Špelca Kompara deluje na področju EU projektov s katerimi želijo otrokom in mladostnikom približati znanost in jih spodbuditi k šolanju in razvoju kariere na področju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike. Z izdelavo tržnih analiz pa hkrati sodeluje tudi pri prenosu tehnologij in inovacij z inštituta v gospodarstvo.

 

 

Dodatne informacije:

-https://www.ijs.si/ijsw/Pisarna%20za%20prenos

-http://tehnologije.ijs.si/

-http://project.scichallenge.eu/

 

Anketa - podoba raziskovalcev