Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

print

Ekonomija za radovedne - spoznaj jo na zabaven način

prof. dr. Vesna Žabkar, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij

izr. prof. dr. Peter Trkman

prof. dr. Aljoša Valentinčič

izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar

izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič

asist. Marko Budler, mag. gosp. inž.

dr. Blaž Zupan

 

Anketa - podoba raziskovalcev