Europark Maribor

print

 

 

Računalniška inteligenca in šport 

 

Dr. Iztok Fister, računalništvo in informatika; področja raziskovanja: računalniške strukture, sistemi in mreže – programska oprema.

 

 

 

 

Uroš Mlakar, računalništvo in informatika; področja raziskovanja: računalniške strukture, sistemi in mreže – programska oprema.

 

Moderna navidezna resničnost

 

asist. Danijel Žlaus, računalništvo in informatika, področja raziskovanja: programirane tehnologije.

 

Računalniška grafika

 

Doc. dr. Simon Kolmanič, računalništvo in informatika; področja raziskovanja: programirane tehnologije, Inteligentni sistemi in programske oprema.

 

 

 

 

Varnost in zasebnost na internetu

 

doc. dr. Marko Hölbl, informatika; področja raziskovanja: varnostni protokoli, varnostni protokoli za brezžična senzorska omrežja (BSO), varnostni protokoli za internet stvari (iOT), varnostni protokoli za RFID, kriptografija, uporabniški vidiki varnosti, zasebnost.

 

 

 

 

 

prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, informatika; področja raziskovanja: konceptualno oblikovanje podatkovnih baz, ponovna uporaba in re-inženiring, CASE orodja in izobraževanje računalništva in informatike.

 

Marko Kompara, mladi raziskovalec, področje raziskovanje: informatika.

 

 

 

 

 

 

Ali je naša prst občutljiva na sušo?

 

red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, geografija; področja raziskovanja: fizična geografija, pedogeo,fitogeo in hidrogeo, pedogeografija, antropogeno spreminjanje prsti, fitogeografija, vegetacija v kulturni pokrajini, hidrogeografija vegetacija v kulturni pokrajini, hidrogeografija, kopenske vode, regionalna geografija Afrike in Azije, regionalna geografija sveta in Slovenije.

 

 

 

 

Psihološki instrumenti za merjenje stresa na delovnem mestu

 

dr. Sara Tement, psihologija

 

 

 

 

 

 

 Marina Horvat, psihologija

 

 

 

 

 

 

dr. Bojan Musil, psihologija; področja raziskovanja: socialna psihologija, medkulturna psihologija, psihološka antropologija, psihosocialna antropologija, razvojna psihologija, kiberpsihologija.

 

 

 

 

 

 

dr. Karin Bakračevič Vukman, psihologija; področja raziskovanja: razvojna psihologija, kognitivni razvoj, metakognicija, reševanje problemov, razvoj v odrasli dobi.

 

 

 

Samostoječi most

 

dr. Anita Prapotnik Brdnik, fizika; področja raziskovanja: standardni model elektro šibke in močne interakcije, mešanje mezonov D, meritve, radiacijski popravki.

 

 

 dr. Boštjan Kovačič, geodezija.

 

 

 

 

Vožnja v ovinku

 

   izr. prof. dr. Matej Mencinger, matematika, področja raziskovanja: sistemi diferencialnih enačb, kvadratični sistemi, nelinearni sistemi, kumulativne algebre, ne asociativne algebre.

 

 

 

Parametrični les

 

 asist. Marko Jaušovec, arhitektura; področja raziskovanja: urbanizem, arhitektura in oblikovanje.

 

 

 

Eksperimentiranje z magnetizmom. Lebdenje, stroji.

 

 dr. Rene Markovič, fizika; področje raziskovanja: biofizika.

 

 

 

 

 

 

 asist. Eva Klemenčič, fizika; področje raziskovanja: fizika kondenzirane materije.

 

 

 

 

 

 

Matematične igre in uganke

 

Niko Tratnik, mladi raziskovalec; področja raziskovanja: matematika: teorija grafov, topologija.

 

 

 

 

 

 

 asist. dr. Polona Repolusk, matematika; področja raziskovanja: diskretne strukture, osnove statistike, kombinatorika in verjetnost, algoritmi in podatkovne strukture, osnove računalništva in informatike, osnove analize, statistika v izobraževanju, matematika, osnove programiranja v diskretni matematiki, programiranje v diskretni matematiki.

 

 

 

 

asist. dr. Matej Merhar, matematika; področje raziskovanja: topologija.

 

 

 

 

 

 

Prikaz bio-polisaharidov in njihovih kemijskih in fizikalnih lastnosti

 

 izr. prof. dr. Janja Trček, biologija; področja raziskovanja: mikrobiologija, izbrana poglavja iz mikrobiologije in imunologije, biokemija.

 

 

 

 

 

asist. dr. Jure Škraban, biotehnologija, področje raziskovanja: mikrobna biotehnologija

 

 

 

 

 

 

 mag. Bojana Mencinger Vračko, biologija; področja raziskovanja: vibracijska komunikacija, žuželke, mrežekrilci (neuroptera), volkci, ličinke.

 

 

 

Vam poteze rastlin lahko ponazorijo, kje smo na zemeljski obli oz. v katerem ekosistemu?

 

doc. dr. Nataša Pipenbaher, biologija.

 

 

 

 

 

doc. dr. Sonja Škornik, biologija; področja raziskovanja: vegetacija, ekologija, suha travišča.

 

 

 

 

 

 asist. Igor Paušič, biologija; področje raziskovanja: botanika.

 

 

 

 

 

 

 

 asist. Branko Bakan, biologija; področje raziskovanja: botanika.asist. Branko Bakan, biologija; področje raziskovanja: botanika.

 

 

 

 

 

 

Fotografiranje in skeniranje obraza

asist. Jan Podlesnik, biologija; področja raziskovanja: zoologija in zoo fiziologija in ekosistemi.

 

 

 

 

 

 

 

 mag. Bojana Mencinger Vračko, biologija; področja raziskovanja: vibracijska komunikacija, žuželke, mrežekrilci (neuroptera), volkci, ličinke.

 

 

 

Dr. Tina Klenovšek, biologija, področje raziskovanje: zoologija in zoofiziologija.

 

Modeli snežink, kristalov. Modeliranje sveta

 

doc. dr. Mateja Grašič, matematika; področje raziskovanje: algebra.

 

 

 

 

 Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž el., prof. sociologije in filozofije, moderator, trener in svetovalec.

 

 

 

 

 

Raziskovalni projekti Fakultete za organizacijske vede

 

 

izr. prof. dr. Andrej Škraba, upravne in organizacijske vede; področja raziskovanja: modeliranje in simulacija, sistemi za podporo odločanju, teorija sistemov, sistemska dinamika, večkriterijsko odločanje, sistemi za podporo skupinskemu delu.

 

 

 

 

 

 dr. Damjan Maletič, upravne in organizacijske vede; področja raziskovanja: management kakovosti in vzdrževanja, gospodarjenje z delovnimi sredstvi (ang. physical asset management), trajnostni razvoj organizacije.

 

 

 

 

Dr. Gregor Lenart, računalništvo in informatika; področje raziskovanja: informacijski sistemi – programska oprema, upravne in organizacijske vede; področje raziskovanja: management.

 

 

 

 

 Marjeta Marolt, upravne in organizacijske vede; področje raziskovanja: management.

 

 

 

 

 

Virtualna simulacija tekstilnih izdelkov

 

izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, tekstilstvo in usnjarstvo; področje raziskovanja: tekstilsko-mehanski procesi.

 

 

 

 

 

 doc. dr. Andreja Rudolf, tekstilstvo in usnjarstvo, področje raziskovanja: konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij

 

 

 

 

 

 

 

 

Pametni materiali

 

prof. dr. Bojana Vončina, materiali; področje raziskovanja: polimerni materiali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. dr. Julija Volmajer Valh, kemija; področje raziskovanja: organska kemija.

 

 

 

 

 

Gospodinjsko strojno pranje - ali ga res poznamo?

 

doc. dr. Branko Neral, tekstilstvo in usnjarstvo, področje raziskovanja: tekstilna in tehnična vlakna.

 

 

 

 

Spretnosti verbalne in neverbalne komunikacije

 

doc. dr. Danijela Frangež, kriminologija in socialno delo; področja raziskovanja: kriminalistika,

preiskovanje kaznivih dejanj, kriminalistična strategija, kriminalistično obveščevalna dejavnost, organizirana kriminaliteta, nasilje nad otroki.

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Maja Modic, kriminologija in socialno delo; področja raziskovanja: policijska dejavnost, odnosi med policisti in prebivalci, legitimnost policijske dejavnosti.

 

 

 

 

 

 

 asist. Boštjan Slak, kriminologija in socialno delo.

 

 

 

 

 

 

 

 

S higieno do zdravja

 

mag. Barbara Donik, medicinske vede, javno zdravstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 asist. Nino Fijačko, medicinske vede, javno zdravstvo.

 

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Petra Povalej Bržan, sistemi in kibernetika, računalništvo in informatika; področja raziskovanja: podatkovno rudarjenje, inteligentni sistemi, informacijski sistemi, medicinska informatika.

 

 

 

 

 

 

 asist. dr. Urška Rozman, medicinske vede; področja raziskovanja: mikrobiologija, imunologija, biokemija in molekularna biologija.

 

 

 

 

 

 

 

asist. Zvonka Fekonja, medicinske vede, javno zdravstvo.

 

 

 

 

 

 

Matematične igre (3-99 let)

 

 izr. prof. dr. Alenka Lipovec, vzgoja in izobraževanje; področja raziskovanja: grafi, barvanja, vložitve, produkt, kombinatorika, diskretna matematika.

 

 

 

 

 

asist. dr. Darja Antolin, vzgoja in izobraževanje; področje raziskovanja: specialna didaktika.

 

 

 

 

 

 

 

 asist. Manja Podgoršek, vzgoja in izobraževanje; področja raziskovanja: specialna didaktika.

 

 

 

 

 

 

Uporaba tkivnih kultur za zaščito ogroženih rastlinskih vrst

 

doc. dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, biologija, biotehnologija; področja raziskovanja: rastlinska biologija, rastlinska biotehnologija.

 

 

 

 

Predstavitev aktivnosti Astronomskega društva ORION

 

d r. Igor Žiberna, geografija; klimatografija, aplikativna geomorfologija, varstvo okolja, pokrajinska ekologija, regionalna geografija.

 

 

 

 

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev