Fakulteta za vede o zdravju, Izola

print

Raziskovanje v zdravstvu je lahko zabavno

 

doc. dr. Zala Jenko Pražnikar

Področje raziskovanja: prehranske intervencije; kronične nenalezljive bolezni, biomarkerji; bioaktivne snovi

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Ana Petelin

Področje raziskovanja: debelost; prehrana; biomarkerji; metabolne spremembe

 

 

 

prof. dr. Darja Barlič Maganja

Področpreviewje raziskovanja: molekularna opredelitev mikroorganizmov, nalezljive bolezni in varnost živil, higiena in bolnišnične okužbe, bioaktivne substance v živilih in njihov vpliv na zdravje

 

 

 

 

doc. dr. Katarina Babnik              

Področje raziskovanja: promocija zdravja – modeli vedenja – socialno kognitivni konstrukti – zdravstvena pismenost; alternativni in komplementarni pristopi k zdravljenju – terapevtska komunikacija - soočanje pacientov z boleznijo –– duhovne potrebe pacientov; terapevtska komunikacija – dejavniki učinkovite komunikacije - socialno kognitivni konstrukti zdravstvenih delavcev  - prepričanja, stališča, predsodki zdravstvenih delavcev; psihologija zdravja pri delu – inkluzivne prakse ravnanja s kadri – medgeneracijsko sodelovanje – starejši delavci

 

 

 

Ester Benko 

Področje raziskovanja: starostnik - starostnik v primarnem zdravju; javno zdravje; umiranje - smrt; transkulturna zdravstvena nega 

 

 

 

 

 

 

Helena Skočir

Področje raziskovanja: ocenjevanje kliničnega usposabljanja; kronični pacient; okužbe, povezane z zdravtstvom; umiranje

 

 

 

 

 

dr. Mojca Stubelj

Področje raziskovanja: prehranjevalne navade, vpliv prehrane na sestavo telesa, prehranski status, prehrana in dietetika.

 

 

 

 

 

Urška Bogataj

Področje raziskovanja: raba alkohola; binge drinking kot način pitja; vsebine, ki sodijo v področje javnega zdravja in promocije

 

 

 

 

 

Dr. Katja Bezek

Področje raziskovanja: s hrano prenosljivi patogeni mikroorganizmi, adhezija na abiotske površine, tvorbpreviewa biofilma, interakcija patogena s celicami prebavnega trakta, učinkovitost naravnih učinkovin in probiotičnih kultur na patogena.

 

 

 

 

 

 

Doroteja Rebec 

Področje raziskovanja: paliativna oskrba; proces umiranja; zdravstvena nega in oskrba umirajočih; potrebe po PO in Hospicu

 

Marjana Benigar Manias

Področje raziskovanja: organizacija in tehnologije pri pripravi hrane; pridelava živil

 

 

izr. prof. dr. Boštjan Žvanut

Področje raziskovanja: informatika v zdravstvu, prenova poslovnih procesov, razvoj in revizija informacijskih sistemov

doc. dr. Patrik Pucer

Področje raziskovanja: e-izobraževanje; obogatena resničnost; simulacije v zdravstvu; uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v zdravstvu.

 

 

doc. dr. David Ravnik

 Področje raziskovanja: Medicinska rehabilitacija s fizioterapijo, Ergonomija in promocija zdravja, Komplementarne metode v zdravstvu in  Manualna terapija.

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev