Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

print

Tujerodne invazivne vrste v Pomurju

 

Dr. Marija Meznarič

Učiteljica biologije na GFML

 

 

 

 

Čiščenje odpadnih voda in različne tehnologije čiščenj

 

Dr. Jasmina Filipič Pušnik

Doktorica biokemije, zaposlena v podjetju Roto, d.o.o

 

 

 

 

 

 

Okrogla miza

 

Dr. Matej Mertik,

Bivši član raziskovalne skupine Electric engineering for super conducting circuit protection – machine protection and electrical integrity (tehnološki oddelek skupine za zaščito magnetov in ekstrakcijo energije) CERN-a, Evropske organizacije za jedrske raziskave iz Ženeve.

 

 

 

 

3D prezentacija

 

Matevž Domajnko

 

Marie Curie raziskovalec na področju ITN-DCH.

Marie Curie Early Stage Researcher, Initial Training Network on Digital Heritage (ITN-DCH).

 

 

Damjan Erhatič

Učitelj informatike na GFML.

 

Anketa - podoba raziskovalcev