Livade 1.0, Izola

print

  

Čudoviti živi svet okoli nas

Matic Jančič

dr. Alenka Baruca Arbeiter

Področje raziskovanja: genetika; osnove genetike in genomike; ribištvo; vrtnarstvo

 

 

 

 

 

dr. Živa Fišer Pečnikar

Področje raziskovanja: biodiverziteta; varstvena genetika; invazivne vrste

 

 

 

 

 

 

Peter Glasnović              

Področje raziskovanja: biodiverziteta; sistematska botanika; biogeografija; varstvena biologija 

 

 

 

 

 

 

dr. Jure Jugovic

Področje raziskovanja: speleobilogija; taksonomija in ekologija rakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Ivović

Področje raziskovanja: ekologija kopenskih ekosistemov; fiziologija živali; seminar; varstvo kopenskih ekosistemov

 

 

 

 

 

 

Felicita Urzi

Področje raziskovanja: biokemija in genetika v biopsihologiji; okoljski monitoring; organska kemija in biokemija; splošna in anorganska kemija

 

 

 

 

 

 

dr. Matjaž Hladnik

Področje raziskovanja: molekularna genetika; agronomija

 

 

 

 

Tea Knap

Področje raziskovanja: genomika in transkriptomika vrste Ficus carica

 

 

 

 

 

 

 

WOODMAGIC - čarovnija lesa

 

izr. prof. dr. Andreja Kutnar      

Področje raziskovanja: lesarstvo, vrednotenje okoljskih vplivov

 

 

 

 

 

 

asistent, raziskovalec Michael Burnard 

Področje raziskovanja: lesarstvo, raziskave materialov

 

 

 

 

 

mag. Amy Noel Simmons           

Področje raziskovanja: geologija

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Mathew John Schwarzkopf 

Področje raziskovanja: lesarstvo

 

 

 

 

 

 

dr. Črtomir Tavzes         

Področje raziskovanja: lesarstvo

 

 

 

 

 

          Jaka Gašper Pečnik

         Področje raziskovanja: Lesena gradnja in kompozitni materiali iz lesa.

 

 

 

 

 

Marko Posavčević

Področje raziskovanja: psihološki vidiki rabe naravnih materialov v grajenem okolju

 

 

 

 

 

Kineziologija v ergonomiji delavcev na žerjavih

 

izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Področje raziskovanja: šport / kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.)

 

 

 

 

 

 

asist. Matej Voglar

Področje raziskovanja: šport / kineziologija

 

 

 

 

 

asist. Jernej Rošker

Področje raziskovanja: nevrobiologija gibalne/športne aktivnosti

 

 

asist. Kaja Kastelic

Področje raziskovanja:  šport / kineziologija

 

 

 

 

 

 

Ergonomija kolesarjenja v kontekstu varovanja zdravja in izboljševanja tekmovalnega nastopa

izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Področje raziskovanja: šport / kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.)

 

 

 

 

 

doc. dr. Borut Fonda

Področje raziskovanja: biomehanika, motorična kontrola in ergonomija

 

 

 

 

 

Meritve eksplozivne odrivne moči, ravnotežja in kontrole gibanja

doc. dr. Mitja Gerževič

asist. Andrej Kocjan

doc. dr. Matej Plevnik

asist. Jernej Rošker

 

Anketa - podoba raziskovalcev