Simonov zaliv, Izola

print

Odkrivanje rimske vile v Simonovem zalivu

prof. dr. Irena Lazar             

Področje raziskovanja: rimska arheologija, rimska zgodovina, antično steklo, kulturna dediščina

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Ravnik 

Področje raziskovanja: rimska arheologija, arheološka izkopavanja, kulturna dediščina

 

 

 

Katharina Zanier, dr.

Področje raziskovanja: terenske raziskave, varovanje in popularizacijo arheoloških najdišč

 

 

 

Kocka do kocke – mozaik

Katarina Šmid, doc. dr.

Področje raziskovanja: Klasična arheologija, rimska provincialna plastika in njen odnos do umetnostnega ustvarjanja v večjih središčih, antična ikonografija, antična mitologija

 

 

 

 

Andrej Preložnik            

Področje raziskovanja: rimska arheologija, rimska zgodovina, pedagoško delo

 

 

 

 

 

 

Znak, črka, beseda – epigrafske in jezikoslovne raziskave na območju Izole

Gregor Pobežin, izr. prof. dr.

Področje raziskovanja: antično zgodovinopisje,kultura in civilizacija, recepcija antike v srednjem in novem veku,prežitki antike ter antična, srednjeveška in novoveška epigrafika

 

 

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev