OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

print

 

Zdrav življenjski slog

 

dr. Samo Rauter 

asistent na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani

 

 

 

mag. Nina Žuman

Učiteljica kemije na GFML

 

Sonja Koroša

Laborantka kemije na GFML.

 

Anketa - podoba raziskovalcev