Taverna, Koper

print

Vseprisotno računalništvo

doc. dr. Branko Kavšek 

 

Spoznajmo poliedre

doc. dr. Jurij Kovic

 

Kdo je bila Hipatija?

Tina Škrokov, dipl. dediščinar

Raziskovalno področje: proučevanje sakralnih kulturnih objektov

 

 

 

 

      Luka Depangher, dipl. zgodovinar

 

 

 

 

 

 

Pozitivna psihologija

prof. dr. Vlasta Zabukovec

 

 

Ustvarjalno in aktivno preživljanje časa – počitnice v gozdu

 

izr. prof. dr. Gorazd Sedmak     

Področje raziskovanja: poslovanje turističnih podjetij, destinacijski management, trženje dediščine in valorizacije avtentičnosti v turizmu, razvoj novih turističnih proizvodov

 

 

 

 

Darija Cvikl, predavateljica, vsebinski vodja dogodka, doktorska kandidatka na programu inovativni turizem, disertacija obravnava dejavnike turistične privlačnosti gozda.

Njena raziskovalna in strokovna dejavnost je usmerjena na področje gozdnega turizma, komunikacije in vodenja. Je članica Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan.

doc. dr. Simon Kerma, doktor geografskih znanosti in sociolog kulture. Njegova raziskovalna področja so geografija turizma, vinski in kulinarični turizem, trajnostni turizem, ekoturizem in razvoj turizma na podeželju.

Gorazd Kurent, študent, gozdni turizem je predvidena tema njegove zaključne projektne naloge.

 

Nostalgični pogled na portoroški turizem

 

  izr. prof. dr.  Metod Šuligoj

Habilitiran je na področju poslovno-organizacijskih znanosti v turizmu. Ukvarja se z raziskovanjem managementa v turizmu in različnih tematskih turističnih proizvodov, predvsem tistih, ki so povezani z lokalnim okoljem ali s področjem bivše Jugoslavije. V tem pogledu ima tudi več objav v znanstvenih revijah. Sicer pa dr. Šuligoj izhaja iz gospodarskega okolja, kjer si je izkušnje pridobival več kot 10 let.

 

 

 

 

 

 doc. dr. Petra Kavrečič

 Zaposlena je kot zgodovinarka na Fakulteti za humanistične študije, Univerze na Primorskem. Raziskovalno se posveča zgodovini turizma, pri čemer je znana predvsem po preučevanju Istre in zahodne Slovenije. Sodelovala je pri vrsti projektov z zgodovinsko ali etnološko tematiko.

 

  Slobodan Simič Sime

Dela v  Zavodu Mediteranum Piran in je poznavalec zgodovinskega razvoja portoroškega turizma. Poseduje bogato zbirko gradiva iz različnih obdobij, kar je, v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije – Turistica, na različnih razstavah že večkrat pokazal tudi širši javnosti. Zavod Mediteranum si že vrsto let prizadeva, da bi v Portorožu odprli muzej turizma.

 

 

  Anja Pipan in

 

 

 

 

 

 

  Vanda Kunst

sta študentki na Fakulteti za tursitične študije – Turistica, Univerza na Primorskem.

V letu 2017 sta veliko prispevali k uspehu projekta »komunizem in turizem: sodobne prezentacije in interpretacije s pomočjo informacijske tehnologije«, saj sta bili zelo angažirani pri strokovnih in upravljalskih nalogah. V tem pogladu bosta izkušnje pridobljene na tem projektu uspešno uporabili tudi pri izvedbi dogodka »nostalgični pogled na portoroški turizem / Nostalgic view of tourism in Portorož«

 

Igrivo naravoslovje

 

dr. Nataša Dolenc Orbanić

Področje raziskovanja: didaktika naravoslovja

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastja Cotič

Področje raziskovanja: naravoslovno izobraževanje

 

 

 

 

 

 

Neža Gregorič

Področje raziskovanja: naravoslovno izobraževanje

 

Predstavitev raziskovanja delfinov v slovenskem morju

Maja Rehar

aktivna članica društva Morigenos, terenska pomočnica 

 

 

 

 

 

 

 Petra Podlesek

aktivna članica društva Morigenos, terenska pomočnica

 

 

 

 

 

 

 

EU kotiček

Urška Vezovnik, Vodja informacijske točke Europe Direct Koper - Capodistria

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev