Pozitivna psihologija

print

Lokacija: Taverna, Koper

Termin: 14:00-18:00


Kaj je pozitivna psihologije? Je psihologija, ki poudarja veselje, zadovoljstvo, sproščenost, srečo. Je psihologija, ki išče potenciale posameznika in mu jih pomaga razvijati. Ohranjanje pozitivnih občutij, predvsem pa veselja za življenje, je stalen proces, odvisen od nas samih in nekaterih okoliščin, kot so socialno življenje, zdravje, izobrazba, vera, finančna sredstva in socialni status. Tudi to, kako gledamo na svojo preteklost, na trenutke izgube, prizadetosti in zavrnjenosti. Ali smo optimistični glede prihodnosti? In ali smo zadovoljni s sedanjostjo? Na ta vprašanja in še kakšno, bomo našli odgovore v delavnici pozitivne psihologije.

 

Anketa - podoba raziskovalcev