Spoznavanje simulacij v zdravstvu z e-izobraževanjem in obogateno resničnostjo

print

 

Lokacija: Fakulteta za vede o zdravju, Izola

Termin: 9:00 - 16:00

 

Predstavljene bodo različne simulacije, ki temeljijo na e-izobraževanju in obogateni resničnosti in omogočajo razvoj kritičnega mišljenja.

 

Anketa - podoba raziskovalcev