Spoznajmo poliedre

print

Lokacija: Taverna, Koper

Termin: 14:00 - 22:00


Polieder je geometrijsko telo, ki je omejeno s končnim številom ravnih ploskev. Ploskve se stikajo v robovih, robovi pa se stikajo v ogliščih. Lahko si jih predstavljamo kot trirazsežni analog mnogokotnikom v ravnini. Čeprav so poliedri znani že iz antike, še vedno pritegnejo pozornost matematikov. Na delavnici bomo sestavljali poliedre s sistemom Zometool. Spoznali bomo pravilne poliedre in tudi takšne, ki niso pravilni. Poskušali bomo najti povezavo med številom ploskev, robov in oglišč poliedra. Spoznali bomo kaj pomeni, če je polieder konveksen in kaj je dual poliedra. Zanimali nas bodo predvsem simetrični poliedri, ki so v očeh matematikov še posebej lepi primerki. Z njihovo pomočjo bomo ugotavljali, kaj sploh pomeni simetrija. Bolj zagrizene obiskovalce bomo s seznanili s točkovnimi grupami in jih naučili, kako lahko poiščemo točkovno grupo nekega poliedra.

 

Dodatne informacije:

Anketa - podoba raziskovalcev