Noč raziskovalcev 2017 - Dan odprtih vrat NIB

print

 

Lokacija: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) Večna pot 111, Ljubljana

Termin: 14:00-19:00

 

Na Noč raziskovalcev bo NIB odprl svoja vrata obiskovalcem, ki bodo lahko pokukali v svet raziskovalca Nacionalnega inštituta za biologijo. Vodeni ogledi po enotah inštituta bodo potekali vsako polno uro med 14. in 19. uro, izpred recepcije glavne stavbe Biološkega središča. Obiskovalcem bomo na zanimiv in eksperimentalen način predstavili delo v vsakem izmed treh oddelkov, ki delujejo v Ljubljani:

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, katerega raziskave zajemajo širok spekter bioloških znanosti s poudarkom na preučevanju rastlin, njihovih škodljivcev in mikroorganizmov. Področja raziskav: GSO - gensko spremenjenimi organizmi, mikrobiologija in sistemska biologija.

Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, katerega raziskave potekajo na treh med seboj povezanih področjih: genetski toksikologiji, biologiji raka in ekotoksikologiji. V okviru treh osnovnih področij se raziskuje poškodbe genskega materiala, nastanek in razvoj rakavih obolenj ter onesnaževanje in obremenjevanje vodnih ekosistemov.

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, ki raziskuje naslednja področja: nevrobiologija, komunikacija žuželk, ekofiziologija, čebele in divji opraševalci, zgodnje zaznavanje lesnih škodljivcev, taksonomija, ekologija celinskih voda, ekologija kopnega in naravovarstvo.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svoj prihod sporočite na e-naslov: helena.koncar@nib.si

 

Dodatne informacije: 

Anketa - podoba raziskovalcev