Psihološki instrumenti za merjenje stresa na delovnem mestu

print

 

Lokacija: Europark Maribor

Termin: 14:00 - 21:00

 

Na predstavitvi bodo obiskovalci lahko spoznali in rešili nekatere teste, s pomočjo katerih je mogoče določiti raven njihovega stresa (pri delu, v šoli itd.). Dobili bodo povratno informacijo o lastni obremenjenosti zaradi stresa in o nekaterih drugih vidikih njihovega telesnega in duševnega zdravja (npr. izgorelost, psihično blagostanje). Predstavitev bodo izvedli študenti psihologije višjih letnikov ob pomoči pedagoškega mentorja.

 

 

Dodatne informacije:
http://ff.um.si/oddelki/psihologija/

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev