Vam poteze rastlin lahko ponazorijo, kje smo na zemeljski obli oz. v katerem ekosistemu?

print

 

Lokacija: Europark Maribor

Termin: 14:00 - 21:00

 

Vam poteze rastlin lahko ponazorijo, kje smo na zemeljski obli oz. v katerem ekosistemu? Razvrščanje rastlin v skupine, na podlagi morfološko-funkcionalne poteze rastlin (morfologijo, fiziologijo, anatomijo, fenologijo, razmnoževanje), lahko opredeljuje njihovo funkcijo v ekosistemu. Skupine rastlinskih vrst s podobno funkcijo v ekosistemu opredeljujemo kot funkcionalne tipe, katerim je skupno podobno delovanje na nivoju organizma, podobni odgovori na ekološke dejavnike ter podobna vloga v ekosistemu. Znan primer so barviti in relativno veliki cvetovi različnih vrst alpskih rastlin. Gre za značilnosti, ki jih lahko merimo in opazujemo. Skozi opazovanje in merjenje bodo obiskovalci določili v kateri ekosistemu bi lahko našli določeno rastlinsko vrsto.

Dodatne informacije: 

http://fnm.um.si/
http://biologija.fnm.uni-mb.si/

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev