"Raziskovalec bom!" – vse kar je pomembno vedeti za uspešen začetek in razvoj kariere raziskovalca

print

 

Lokacija: Univerzitetna knjižnica Maribor

Termin: 14:00 – 16:15

 

Raziskovalec bom!" - sklop predavanj v Glazerjevi dvorani

14:00 – 14:45 Pričetek kariere raziskovalca: Program mladi raziskovalci Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS: ga. Matejka Ahčin, ARRS;

14:45 – 15:30 Razvoj kariere raziskovalca: Program Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie: ga. Petra Tramte, MIZŠ;

15:30 – 15:45 Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev: ga. Petra Tramte, MIZŠ;

15:45 – 16:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti, geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, CMEPIUS.

Dodatne informacije:

http://www.ukm.um.si/

https://www.facebook.com/Univerzitetna-knji%C5%BEnica-Maribor-162167787204399/

 

Anketa - podoba raziskovalcev