Prikaz bio-polisaharidov in njihovih kemijskih in fizikalnih lastnosti

print

 

Lokacija: Europark Maribor

Termin: 14:00 - 21:00


Bio-polisaharidi, ki jih proizvajajo ocetnokislinske bakterije imajo široko uporabno vrednost, npr. za izdelavo obližev, oblek, umetnih arterij itd. Glede na sestavo, biofilmi ocetnokislinskih bakterij pretežno vsebujejo celulozo, nekateri pa levan. Biofilme bomo predhodno namnožili v večjih količinah in nato poizkusili ugotoviti iz katerega polisaharida (celuloze ali levana) so biofilmi zgrajeni tako, da bomo primerjali njihove kemijske (topnost v vodi) in fizikalne (viskoznost) lastnosti v okviru kratkih eksperimentov.

Dodatne informacije:

http://fnm.um.si/

http://biologija.fnm.uni-mb.si/

 

Anketa - podoba raziskovalcev