Uporaba tkivnih kultur za zaščito ogroženih rastlinskih vrst

print

 

Lokacija: Europark Maribor

Termin: 15:00 - 21:00


Rebrinčevolistna hladnikovka ali hladnikija (Hladnikia plastinacifolia Rchb.) je ledenodobna endemična vrsta, ki v naravi raste samo na majhnem območju Trnovskega gozda v Sloveniji in je zato zelo ranljiva vrsta. Zavarovana je in situ in ex situ. Ex situ jo ohranjajo v botaničnem vrtu v Ljubljani. In situ pa jo hranimo v tkivni kulturi na Univerzi v Maribor, kjer razvijamo postopke za dolgoročno hrambo s pomočjo krioprezervacije. Tehnike tkivne culture so eden od možnih načinov za ex situ začito rastlin, ki hkrati omogočajo hitro namnožitev v primeru, da bi bila rastlina ali njeno rastliše kakorkoli ogrožena. S predstavitvijo želimo predstaviti in popularizirati moderno rastlinsko biotehnologijo in demonstrirati možnosti njene uporabe.

Dodatne informacije:

http://biologija.fnm.uni-mb.si/personal/jad/

 

Anketa - podoba raziskovalcev