Predstavitev pojava superprevodnosti

print

 

Lokacija: Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

Termin: 9.30-20.30

 

V Laboratoriju za kvantno optiko (LKO) Univerze v Novi Gorici se trenutno ukvarjamo s preučevanjem elektronskih lastnosti visokotemperaturnih superprevodnikov na osnovi železa. Znanstveniki so od odkritja superprevodnosti leta 1911 pa do danes naredili ogromen napredek na področju razumevanja pojava superprevodnosti in njegove praktične uporabe. Med letoma 1911 in 1986 je bilo odkritih na tisoče spojin, ki postanejo pri zelo nizkih temperaturah (pod 23 K oz. -250 ˚C) superprevodne, kar pomeni, da njihova električna upornost pade na nič. Ker je potrebno takšne spojine hladiti s tekočim helijem, je vsakdanja uporaba t.i. nizkotemperaturnih superprevodnikov zelo draga. Leta 1986 pa je z odkritjem visokotemperaturnih superprevodnikov prišlo do preloma na področju superprevodnosti. Visokotemperaturni superprevodniki so namreč superprevodni tudi pri temperaturah do 164 K (–109˚C) in so zaradi tega dosti bolj zanimivi za praktično uporabo.

 

V poskusu bomo predstavili t.i. Meissnerjev pojav: superprevodnik namreč iz svoje notranjosti povsem izrine magnetno polje, kar povzroči odbojno silo med superprevodnikom in običajnim magnetom. Če običajen magnet torej postavimo nad superprevodnik, bo ta nad njim lebdel. Pojav imanujemo magnetna levitacija in se že danes uporablja pri razvoju hitrih vlakov, ki lebdijo nad tiri.

 

Dodatne informacije:

 http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-kvantno-optiko/

 

Anketa - podoba raziskovalcev