Razstava »Trompe-l'œil - Image«

print

Lokacija: Palača Armerija, Titov trg 4, Koper

Termin: 22:00 - 24:00


Na projektu so predstavljene interdisciplinarne študije, ki prečijo področji znanstvenega raziskovanja in umetniškega izražanja. Skupni imenovalec projekta so bodisi teoretske raziskave z analizo predstavljenega dela bodisi integracija vsebine v sodobno umetniško okolje.  Dogodek izpostavlja idejo ustvarjalca, oblikuje in manifestira preko znanstvenega pristopa računalniških ved sintezo raziskave na širšem področju, pri čemer v mejah določenega prostora tvori demokracijo izbire.

Interaktivna instalacija novomedijskega umetnika in  akademskega slikarja Tilna Žbone z naslovom »Trompe-l'œil - Image«, je kontekstualizacija  in prispodoba digitalne vsebine v na novo reinterpretirani obliki novomedijskega pojava.  Z uporabo novomedijskih orodji želi avtor ponazoriti pozno renesančno prakso uprizoritve ojačane illuzionistične učinke preko slikarske tehnike »trompe l'œil«, v kontekstu sodobne vpetosti med opazovalcem in obogateno resničnostjo»Augmented Reality«.

Interaktivna instalacija z uporabo informacijskih tehnologij, so delo procesa umetniške produkcije Tilna Žbone iz Univerze na Primorskem v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani: Fakulteto za računalništvo in informatiko, red. prof. dr. Francem Solino, predstojnikom Laboratorija za računalniški vid in sodelavci, dr. Borutom Batageljem in študenti (Luka Debevec, David Možina in Klemen Petrovčič).

Kontekst temelji na dekodifikaciji sintetičnih dražljajev zaznamovanih preko računalniškega vida. Aksiom izbire giba ali usmerjenosti, kot proces kognitivnega procesa postavlja ustvarjalca kot bistven člen med povezovanjem gledanega in gledalcem v vlogi akterja. Ta sproži dekodifikacijo predpostavljene umetniške narave kot geneze sintetične medijske produkcije.

Preko tehnike in računalniškega vmesnika, avtor v svoji instalaciji odpira nove načine in poglede na realnost, ki je del vsakodnevne rabe sodobnih tehnoloških dosežkov in predstavlja  estetizacijo ter kontekst sodobne  komunikacije in izbire družbenih vsebin.

Anketa - podoba raziskovalcev