Razumeti staranje in starost s pomočjo simulacij

print

 

Lokacija: Fakulteta za vede o zdravju, Izola

Termin: 9:00 - 16:00

 

Staranje zajema fizične, psihične in socialne vidike delovanja. Pogosto ga povezujemo z zmanjševanjem zmožnosti, upadom samostojnosti, izgubo socialnih mrež in vlog. Staranje pa je predvsem proces prilagajanja, ki preko mehanizmov izbora, optimizacije in nadomeščanja, omogoča, da posameznik, kljub izgubam, ohranja relativno samostojnost in kakovost življenja. Znanje o staranju, razumevanje sprememb, povezanih s staranjem, strategij prilagajanja, vloge bližnjih in okolice, prispeva k bolj pozitivnem odnosu do starosti in starejših, k večji medgeneracijski solidarnosti in sodelovanju. Na postaji 1 se boste s pomočjo simulatorja vživeli v pozno življenjsko obdobje in skušali razumeti perspektivo starejših.

 

Anketa - podoba raziskovalcev