WOODMAGIC - čarovnija lesa

print

 

Lokacija: Livade 1.0, Izola

Termin: Stojnica – razstava izdelkov od 8:00 do 18:00; delavnice/demonstracije se bodo izvedle v štirih terminih: ob 9:00, ob 11:00, ob 13:00 in ob 16:00.


Predstavili vam bomo izdelke iz lesa v različnih oblikah (karton, papirni izdelki, lesni kompoziti, glasbila, orodje, lesena stena), ki predstavljajo kategorije izdelkov iz masivnega lesa, iz lesnih vlaken ter izdelki, ki so bili v zgodovini izdelani iz lesa. Poudarek bo na vrednosti lesa zaradi njegove naravnosti, obnovljivosti ter možnosti recikliranja. Poleg izdelkov bomo prek delavnic oziroma vodenih demonstracij udeležencem vseh starosti na zanimiv in izkustven način predstavili nekaj temeljnih lastnosti lesa:

Gradnja mostov – udeleženci bodo iz lesenih deščic zgradili mostove različnih oblik in preizkusili, kateri prenesejo največjo obremenitev;

Bo les potonil ali splaval? – različne vrste lesa se med seboj razlikujejo po svojih temeljnih lastnostih. Eno od teh, gostoto, bodo udeleženci preizkusili s preprostim preizkusom plovnosti različnih vrst lesa, kot tudi na različne načine obdelanega lesa. Iste vzorce lesa si bodo nato lahko ogledali še pod mikroskopom, izvedeli pa bodo tudi, kako te razlike vplivajo na uporabnost lesa kot materiala;

Moč lesa – udeleženci bodo prejeli tanke trakove lesa – furnirja, za katere je značilna izjemna fleksibilnost, a tudi krhkost. Poskusili bodo skupaj zlepiti več plasti lesa in opazovali, kako lahko izboljšamo fizične lastnosti materialov tako, da jih združimo v kompozite.

Dodatne informacije:

Anketa - podoba raziskovalcev