Gimnazija Franca Mikošiča Ljutomer

print

 

Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer

 

Spletna stran: www.gfml.si

Kontakt: Karmen Stolnik; karmen.stolnik@gmail.com; (+386)51 304 853

 »Z znanjem ponosni v prihodnost.«

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se je z uspešno tradicijo izobraževanja trdno usidrala v učečo se družbo tretjega tisočletja. S programom splošne gimnazije, predšolske vzgoje, maturitetnega tečaja in z izvajanje izobraževanja odraslih predstavlja pomemben člen v strukturi izobraževalnih možnosti v Pomurju in tudi v vseslovenskem merilu. Aktivno se vključujemo v številne narodne in mednarodne projekte, ujela je korak s IKT opremo, ki omogoča sodobno informacijsko in tudi medijsko pismenost.

Naša šola se ne le trudi mlade opremiti s kakovostnim znanjem, temveč v njih želi prav tako prebudi strast do znanosti ter jim privzgojiti raziskovalno držo. Učitelji vsako leto dijake spodbujajo k raziskovalnemu delu, tako na naravoslovnem, kot tudi na družboslovnem področju. Naši dijaki že vrsto let s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelujejo na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki poteka pod okriljem ZOTKS, ter dosegajo uspehe na državnem nivoju. Mesečno na šoli gostimo bivše dijake naše gimnazije, sedanje doktorje znanosti, ki mladim predstavljajo svoje raziskovalno delo in se trudijo v njih prebuditi raziskovalni in znanstveni duh. Dijaki pa svojo raziskovalno navdušenje prenašajo na mlajše, saj za osnovnošolce in vrtčevske otroke večkrat izvedejo razne raziskovalne delavnice.

 

Anketa - podoba raziskovalcev