Nacionalni inštitut za biologijo

print

 

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

Spletna stran: www.nib.si

Kontakt: Helena Končar, Helena.koncar@nib.si

 

NIB je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Osnovna dejavnost inštituta, ki ga sestavljajo 4 oddelki (Biotehnologija in sistemska biologija, Genetska toksikologija in biologija raka, Raziskave organizmov in ekosistemov ter Morska biološka postaja Piran), so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področjih naravoslovja in biotehnologije, biofizike, biomedicine in sistemske biologije. Mnoge dejavnosti so vpete v okoljsko problematiko, kmetijstvo in prehrano ter v zadnjem času vse bolj v zdravje.

NIB je danes projektno usmerjena organizacija, vpeta v mnoga mednarodna sodelovanja in vedno bolj tudi v dolgoročna sodelovanja s Centrom odličnosti, farmacevtskimi družbami in številnimi manjšimi podjetji. Pri svojem delu NIB tesno sodeluje s sorodnimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v svetu. S svojo dejavnostjo inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso in popularizacijo znanosti. Med pomembna področja delovanja NIB-a sodi tudi izobraževalna dejavnost, tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji. NIB ima lastno pisarno za prenos tehnologij, ki je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino inštituta ter skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom.

Anketa - podoba raziskovalcev