Univerza na Primorskem

print

 

Titov trg 4, 6000 Koper

 

spletna stran: http://www.upr.si/

Kontakt: Vesna Grahovac,

e-mail: vesna.grahovac@upr.si

 

Univerza na Primorskem je tretja največja slovenska javna univerza. Ustanovljena je bila leta 2003 kot center znanja za implementacijo evropskih izobraževalnih strategij. Ključni cilj mlade univerze je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta, v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

Univerza posreduje znanje prihodnjim generacijam in ustvarja nove intelektualne mislece in strokovnjake.

Prizadeva si za aktivno interdisciplinarno raziskovanje in študijsko okolje, ki temelji na dveh temeljnih stebrih: na matematiki, naravoslovju in tehniki ter na humanistiki in družboslovju. Povezovanje in združevanje obeh stebrov (naravoslovnega in družboslovnega), omogoča vzpostavitev interdisciplinarnih študijskih programov, tako v študijskem procesu kot raziskovalnih aktivnostih in izboljšano mednarodno sodelovanje z najprestižnejšimi znanstvenimi institucijami po svetu.

UDEJSTVOVANJE NA PODROČJU ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA

Univerza se zaveda pomebnosti znanstveno – raziskovalnega dela za družbo nasploh in okolje v katerem deluje, zato svoje napore usmerja v zagotavljanje študentom in zaposlenim prijazno, ustvarjalno in stimulativno univerzitetno okolje. Trudi se pridobivati, prepoznavati in zadrževati najperspektivnejše študente, najodličnejše učitelje in raziskovalce ter strokovno-administrativno osebje. Krepi in spodbuja prehajanje kadrov med različnimi družbenimi/poslovnimi sferami za večjo inovativnost, kreativnost, ustvarjalnost in podjetnost.

Raziskovalno delo na Univerzi na Primorskem se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih projektov ter ciljnih raziskovalnih programov; na mednarodnem področju, pa v okviru dvostranskega sodelovanja ter v okviru evropskih in drugih mednarodnih programov ali projektov. Velik poudarek je na prenosu znanja v okolje, zato je UP vpeta tudi v sodelovanje s širšim okoljem in gospodarstvom.

Cilji znanstveno - raziskovalnega in razvojnega dela UP so opredeljeni v smeri znanstvene odličnosti, konkurenčnosti, inovativnosti in povezovanja z okoljem tako v slovenskem, kot mednarodnem prostoru. Navedeni cilji se zasledujejo s krepitvijo obstoječega sodelovanja in ustvarjanja novih vezi na znanstveno raziskovalnem področju znotraj globalne univerzitetne mreže; s spodbujanjem znanstveno raziskovalnega dela; s posebno stimulacijo tistih, ki so na začetku znanstvene poti in z identifikacijo in stimulacijo nosilcev najkakovostnejših znanstveno raziskovalnih dosežkov, ki bodo na UP ustvarili nekaj svetovnih znanstvenih špic.

Anketa - podoba raziskovalcev