Univerza v Mariboru

print

 

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Spletna stran: www.um.si

 

 

Kontakti:

mag. Brigita Krsnik Horvat (telefon: 02/23 55 343, e-pošta: brigita.krsnik@um.si)

Lidija Novak (telefon: 02/23 55 348, e-pošta: lidija.novak1@um.si) 

 

Univerza v Mariboru je druga največja univerza v Sloveniji. S sprejeto strategijo na področju znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti uresničuje svojo vizijo, da postane raziskovalna univerza, prepoznavna po svojih znanstvenoraziskovalnih in umetniških dosežkih.

Univerza v Mariboru je prva slovenska univerza, ki je postala nosilka priznanja »HR Excellence in Research« in je zavezana k spoštovanju Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

Anketa - podoba raziskovalcev